Φαρμακεία που διαθέτουν την Ιατροφαρμακευτική κρέμα Alhydran

Αναπτύσσεται διαρκώς το δίκτυο συνεργαζόμενων Φαρμακείων που διαθέτουν την Ιατροφαρμακευτική κρέμα Alhydran, με στόχο την εύκολη προμήθεια του προϊόντος από τους καταναλωτές.
Εάν θέλετε και το Φαρμακείο σας να συμμετάσχει στο δίκτυο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το: 216 8004 577