Έλεγχος μικροβιακού φορτίου και οσμών σε:
Ασθενοφόρα
Λευκά ταξί
Μεταφορικά μέσα
Σκάφη αναψυχής
Φορτηγά
Mεταφορικές εταιρίες
Εταιρίες διανομών

Τα οχήματα μεταφοράς και διανομής, αντιμετωπίζουν σύνθετα και δύσκολα θέματα υγιεινής του μεταφερόμενου φορτίου. Το ίδιο όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία φορτίων δημιουργώντας προβλήματα διασταυρούμενης μόλυνσης.
Η διασφάλιση ενός καθαρού, χωρίς οσμή και ελεγχόμενου από τη μόλυνση περιβάλλοντος, μπορεί να είναι μια συνεχής πρόκληση. Τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα και οι γρήγορες αλλαγές σημαίνουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για το καθαρισμό του οχήματος είναι πάντα σφιχτός και ο βαθύς καθαρισμός απαιτεί ένα όχημα να βρίσκεται εκτός του δρόμου για κάποιο χρονικό διάστημα.
Οσμές και λοιμώξεις δημιουργούνται από βακτήρια, ιούς, μούχλα, μύκητες και πτητικές οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στον αέρα και τις επιφάνειες.
Ο παραδοσιακός καθαρισμός, η απολύμανση και η χρήση μηχανισμών επικάλυψης οσμών ή χημικών καθαριστικών, δεν μπορούν να ελέγξουν την εξάπλωση μικροοργανισμών.

Η ιδανική λύση όλων των παραπάνω προβλημάτων είναι η τοποθέτηση μιας συσκευής ANDROMEDA στο όχημά σας.

Η συσκευή ANDROMEDA είναι απολύτως ασφαλής για χρήση σε διαρκώς κατειλημμένους χώρους και οχήματα, παρέχει διαρκώς αποστειρωμένο φρέσκο αέρα και δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση παρά μόνο εξαμηνιαίο εσωτερικό καθαρισμό και ετήσια αλλαγή λαμπτήρα.
Αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον λύση για την υγιεινή των οχημάτων σας, την προστασία του προσωπικού και την ασφάλεια των προϊόντων σας.