ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΠΛΗΓΩΝ

 

Πλήρης σειρά προϊόντων επούλωσης ελκών και τραυμάτων κάθε αιτιολογίας.
Τα HYPEROIL είναι προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία Medical Device IIb και στην γενικότερη κατηγορία των επιθεμάτων.
Διαθέτουν σήμανση CE. Υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕU σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ).
Τα HYPEROIL είναι φυσικά προϊόντα σε μορφή ελαίου, σε μορφή gel ή σε μορφή εμποτισμένου επιθέματος γάζας. ΔΡΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Hyperforin – Azadirachtin