Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


H Remedymed είναι μια σύγχρονη εμπορική εταιρεία  που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της υγείας.
Ασχολείται με την εισαγωγή και αντιπροσώπευση:

  • Iατροφαρμακευτικών και δερμοκαλλυντικών προϊόντων και
  • Συσκευών σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια σε υγειονομικά καταστήματα και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Η Remedymed αποτελεί κλάδο της Cortis Ιατρικά
που τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και κλινικές της χώρας μας.
Αντικείμενο της  Cortis Ιατρικά είναι η παροχή μέσων και υλικών για στοχευμένη αποκατάσταση παθήσεων και επιλεγμένα υλικά νοσοκομειακής χρήσης.