Οι συσκευές ZEUS, κατασκευασμένες ειδικά για την βιομηχανία των τροφίμων, μπορούν να καλύψουν χώρους επεξεργασίας τροφίμων από 110m2 μέχρι 440m2.

ΟΦΕΛΗ

  • Εξουδετέρωση ιών και βακτηρίων από αέρα & επιφάνειες
  • Περιορισμός της ανάπτυξης μυκήτων και μούχλας
  • Εξουδετέρωση οσμών
  • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα
  • Παροχή συνεχόμενης ροής φρέσκου καθαρού αέρα
  • Συνεχής, αθόρυβη λειτουργία 24/7
  • Μείωση κινδύνων επιμολύνσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Μονάδες παραγωγής & επεξεργασίας τροφίμων
  • Ψυγεία συντήρησης & χώροι αποθήκευσης τροφίμων
  • Χώροι κοπής κρεάτων και θαλασσινών

Οι συσκευές ZEUS, κατασκευασμένες ειδικά για την βιομηχανία των τροφίμων, προσαρμόζουν την απόδοση της ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες διαφορετικών χώρων και εμποδίζουν την εξάπλωση ιών και βακτηρίων στον αέρα και στις εκτεθειμένες επιφάνειες 24/7/365. Οι συσκευές ZEUS μπορούν να καλύψουν χώρους επεξεργασίας τροφίμων από 110m2 μέχρι 440m2

Εμβαδό Χώρου Μέχρι 110-220m2 →  ZEUS ULT1, ULT2*
Εμβαδό Χώρου Μέχρι 330-440m2 →  ZEUS ULT2, ULT3*
*Η κάλυψη διαφορετικών εμβαδών επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφορετικών λαμπτήρων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύκολη Συντήρηση
Η συσκευή απαιτεί μόνο μία ετήσια αντικατάσταση λαμπτήρα και ένα εσωτερικό καθαρισμό αν υπάρχει σκόνη. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη αφαιρώντας μόνο δύο βίδες. Η συσκευή θα πρέπει να μην είναι στην πρίζα και η αντικατάσταση του λαμπτήρα να γίνεται από ειδικό τεχνικό.
Συνεχόμενη ροή αέρα
Η συσκευή ZEUS λειτουργεί με συνεχόμενη ροή αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα ο οποίος εξασφαλίζει την κατάλληλη ροή ώστε ο χρόνος που παραμένει ο αέρας και οι μικροοργανισμοί που αιωρούνται σε αυτόν να είναι αρκετός για την εξουδετέρωση τους.
Ασφάλεια
Ο σχεδιασμός της συσκευής δεν επιτρέπει την διαφυγή φωτός UVC από το εσωτερικό της κάνοντας την απολύτως ασφαλή και κατάλληλη για χρήση σε κατειλημμένους χώρους. Επιπλέον, η ελεγχόμενη παραγωγή όζοντος είναι προαιρετική και αποτελεσματική χωρίς να υπερβαίνει ούτε τα ελάχιστα όρια εκπομπών και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι μονωμένες και προστατευμένες.